Over het atelier

Maak kennis met de experts van het atelier.

Wat is het Atelier Maatschappelijk Vastgoed?

Het Atelier Maatschappelijk Vastgoed (AMV) is een stichting zonder winstoogmerk, gericht op het vergroten van betrokkenheid en samenhorigheid binnen leefgemeenschappen. Door met lokale organisatiekracht ontmoetingsplekken te versterken realiseren we een stabiele basis voor inwoners van wijken en buurten. In de stichting zitten profit -en non-profit organisaties met een intrinsieke motivatie om te bouwen aan een coöperatieve samenleving.

Wie is het Atelier?

Onze ambities

header afbeelding per pagina anders
Duurzame relaties aangaan met eigenaren en gebruikers door inzetten van de vitaliteitsscan.
header afbeelding per pagina anders
Gezonde meerjaren exploitatie door middel van het stimuleren van samenwerking met andere organisaties.
header afbeelding per pagina anders
Het toekomstbestendig en financieel sterk maken van maatschappelijk vastgoed.
header afbeelding per pagina anders
Versterken van lokale ecosystemen door het mobiliseren van de betrokkenheid van de stille meerderheid.

Waar geloven wij in?

We zien een verharding van de samenleving waarin tegenstellingen domineren en mensen het idee krijgen geen invloed te hebben op hun levenssituatie. Atelier Maatschappelijk Vastgoed heeft de intrinsieke motivatie om te bouwen aan een coöperatieve samenleving waarin de menselijke maat weer centraal staat.