Ondersteuning

Maak kennis met onze vitaliteitsscan, scenarioplanning en waardepropositie.

Hoe kan het Atelier Maatschappelijk Vastgoed jou helpen?

Op welke wijze kan het Atelier Maatschappelijk Vastgoed jou van dienst zijn? Wij beschikken over kennis en ervaring op het gebied van economisch wijkwelzijn, financiën, bouwtechniek en technologische- en creatieve werkvormen. Stap voor stap nemen wij je mee in het proces richting financieel gezond maatschappelijk vastgoed.

Stap 1: Ontmoeten

Wat is de stand van zaken?

Nieuwe kansen zien begint bij het waarnemen van de huidige situatie. Met de vitaliteitsscan leer je beter te observeren en anders te kijken naar de huidige situatie van de accommodatie. In deze stap verzamelt het Atelier samen met jou informatie over de accommodatie en creëert daarmee inzicht in de huidige situatie en knelpunten. Zo leer je niet alleen anders denken maar ook anders handelen.

header afbeelding per pagina anders

Vitaliteitsscan

Een vitaliteitscan brengt in beeld voor welke uitdaging(en) een accommodatie staat. Vervolgens zal er op basis van deze informatie bepaald worden welke ondersteuning gewenst is. Er zijn geen kosten verbonden aan de scan.

header afbeelding per pagina anders

Stap 2: Ontdekken

Hoe kunnen we verbeteren?

Nadat de huidige situatie in kaart is gebracht en er een goed beeld van de huidige situatie is gevormd, kijken we naar de verbeteringen die mogelijk zijn. Dit doen we door te onderzoeken wat de betrokken personen beweegt, waar zij waarde aan hechten en wat voor hen belangrijk is. Deze inzichten krijgt het Atelier in beeld door scenarioplanning. De scenarioplanning geeft inzichten in wat er kan, gewenst is en hoe het lokale ecosysteem functioneert.

header afbeelding per pagina anders

Scenarioplanning

Hoe de toekomst van een accommodatie eruit kan zien wordt verkend met behulp van scenarioplanning. Met het ontwikkelen van scenario’s worden effectieve- en efficiënte beslissingen over de accommodatie genomen. In deze fase onderzoeken wij wat voor effect ontwikkelingen en beslissingen op de toekomst van de accommodatie hebben.

header afbeelding per pagina anders

Verdienmodellen

Hoe biedt de accommodatie waarde aan de gebruiker? Aan de hand van een analyse van de verdienmodellen wordt er gekeken naar de toegevoegde waarde van (andere) activiteiten, en hoe hier geld mee verdiend kan worden.

header afbeelding per pagina anders

Stap 3: Ontwikkelen

Welke tools zetten we in?

Na het ontwikkelen van de oplossingen die vernieuwing brengen aan de accommodatie is het tijd om de plannen te concretiseren. Van elk idee wordt er zo snel mogelijk een prototype gemaakt. Op die manier kun je zien en/of ervaren hoe een oplossing kan werken voor de accommodatie en wat het toe kan voegen. Uiteindelijk wordt de beste oplossing geselecteerd en verder ontwikkeld. Dit doen we door middel van een waarde propositie.

header afbeelding per pagina anders

Waarde propositie

Een waarde propositie richt zich op wat de waarde is die de accommodatie kan leveren. Door middel van deze dienst wordt het helder wat het onderscheidende is dat jouw accommodatie aan de gebruikers kan bieden. De waarde propositie van jouw accommodatie is een verzameling van voordelen die je aan de gebruikers kan bieden.

header afbeelding per pagina anders

Stap 4: Organiseren

Aan de slag!

Nu is het tijd om de waarde propositie te implementeren. Via deze stap bereid je je voor op de veranderingen die de accommodatie kan doormaken en wat de consequenties zijn van deze verandering. Je ontvangt advies van ons over de wijze waarop de veranderingen doorgevoerd kunnen worden. In het advies wordt er rekening gehouden met de mogelijke risico’s en kansen. Eén van onze geïmplementeerde diensten is de sociale hypotheek.

header afbeelding per pagina anders

Sociale hypotheek

Net als een gewone hypotheek bestaat de sociale hypotheek uit een hypotheekgever (de bewonerscommissie) en een hypotheeknemer (de gemeente). Daarnaast is er sprake van een onderpand. Anders dan bij ee...
Lees meer

header afbeelding per pagina anders

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze ondersteuning?

Neem contact op met één van onze procesregisseurs.