Voucherregeling vitale en gezonde samenleving 2.0

Overijsselse stichtingen, verenigingen, corporaties en kerkgenootschappen opgelet! Er zijn vouchers beschikbaar om het verdienmodel van maatschappelijke accommodaties met hulp van het Atelier te verbeteren!

 

De vouchers zijn in het leven geroepen voor initiatieven die gaan over de gevolgen van de coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde leefomgeving. De provincie doelt met ‘initiatief’ op maatschappelijke-, culturele en/of sportinitiatieven die de sociale samenhang en betrokkenheid van de gemeenschap versterken. Hierbij wordt het collectieve belang vooropgesteld.

Samen met het Atelier wordt er gekeken naar een vitaler en gezonder verdienmodel gericht op de huidige exploitatie, toekomstige uitdagingen en kansen, de organisatiestructuur en de aansluiting van functies, activiteiten en initiatieven op lokale behoeften.

Door de coronacrisis is er meer dan ooit behoefte aan ontmoetingen en activiteiten. Voor maatschappelijke accommodaties zijn de vouchers een steun in de rug om samen met inwoners de leefomgeving vitaal en gezond te houden, juist in deze tijd, met oog voor de toekomst.

 

Meer informatie over de voucherregeling is de vinden op: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/vitale-gezonde-samenleving/