Saxion studenten Allard en Peter presenteren trendanalyse maatschappelijk vastgoed. 

Saxion studenten Allard en Peter presenteren trendanalyse maatschappelijk vastgoed. 

Onder begeleiding van het Atelier Maatschappelijk Vastgoed hebben studenten van hogeschool Saxion Peter Kohlman (Bestuurskunde) en Allard Metz (Ruimtelijke Ordening en Planologie) gewerkt aan een trendanalyse  voor maatschappelijk vastgoed. 

Een half jaar lang hebben zij de wereld van maatschappelijk vastgoed onderzocht. De belangrijkste onderdelen van het onderzoek: het verkennen van maatschappelijke ontwikkelingen en actuele vraagstukken die betrekking hebben op maatschappelijk vastgoed. Waar ligt de maatschappelijke behoefte rondom het vastgoed? En hoe zou de maatschappelijke waarde getoetst kunnen worden?

De belangrijkste conclusies van het onderzoek: demografische ontwikkelingen maken dat er enerzijds een overschot ontstaat aan maatschappelijk vastgoed. Anderzijds zorgt de behoefte van senioren om langer zelfstandig te blijven wonen juist voor meer vraag naar maatschappelijk vastgoed. Door doelgroepgericht te functioneren, het professionaliseren van het bestuur en/of samenwerkingen met overheden, ondernemers of andere partners tot stand te brengen, kunnen de activiteiten die gehuisvest zijn in maatschappelijk vastgoed een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid van dorpen, buurten en wijken. 

Wat gaat het atelier met de informatie doen: 

Het Atelier Maatschappelijk Vastgoed gebruikt de uitkomsten van de trendanalyse om haar dienstverlening te verbeteren en tools te ontwikkelen waarmee mensen om leren gaan met uitdagingen met betrekking tot maatschappelijk vastgoed.

Meer weten over de trendanalyse of het toetsingskader? Neem contact op met Marcel Dahoe of Thijs Elderink.