Sociale hypotheek helpt wijkcentrum Egbertus uit Almelo toekomstplannen te realiseren

Ook bij jeugd- en wijkcentrum Egbertus in Almelo sloeg de coronacrisis hard toe. Inkomsten vielen grotendeels weg en het was nodig om de spaarrekening aan te spreken om het hoofd boven water te houden. Geen ideale situatie. Hierdoor kwamen andere plannen, zoals onderhoud onder druk te staan. Het bestuur van het centrum was gelukkig op de hoogte van de mogelijkheid om een sociale hypotheek  en een subsidie voor het uitvoeren van een vitaliteitsscan aan te vragen.


Gesprek met verhuurder geeft lucht
“We hebben veel gehad aan de externe adviseur die met ons heeft gekeken naar onze bedrijfsvoering. We zijn vooral blij met het verbeterde contact met onze verhuurder.  We zijn met hen in gesprek gegaan en laten zien wat we doen en tegen welke obstakels we aanlopen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze begrip hebben voor onze situatie en dat we nieuwe afspraken konden maken”. Dat geeft lucht en maakt dat we het verschil kunnen blijven maken in de wijk”, vertellen Corrie Kotter en Theo Smit van Stichting wijkcentrum Egbertus.

Samen nadenken over prijsbeleid
De marges op de horeca zijn in vergelijking met andere wijkcentra aan de lage kant.  Plotseling verhoging van de prijzen vindt het bestuur niet gewenst. Het bestuur gaat daarom in gesprek met de gebruikers over de prijzen en de financiële gevolgen voor het wijkcentrum. Samen met de gebruikers wordt er op korte termijn een beslissing genomen hoe de prijzen van de horeca zich de komende tijd gaan ontwikkelen. Zo wordt er gezorgd voor een gedragen besluit. Door goede horeca prijzen helpt iedere bezoeker mee om het wijkcentrum in stand te houden.


Nieuwe initiatieven

Het bestuur ondersteunt graag nieuwe initiatieven. Dat doet zij door in sommige gevallen ruimte kosteloos ter beschikking te stellen aan initiatiefnemers. In ruil voor het gebruik van het wijkcentrum, nemen zij een deel van de PR werkzaamheden op zich. Een win-win situatie voor alle partijen.