Lobby voor steun aan buurt en dorpshuizen gaat onverminderd door

Het afgelopen jaar werden verschillende landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen geopend om ontmoetingscentra te helpen tijdens de coronacrisis. Hier is veel gebruik van gemaakte en de behoefte aan meer financiële ondersteuning is nog steeds groot.
Het Atelier Maatschappelijk Vastgoed Overijssel houdt de ontwikkelingen hierover scherp in de gaten. We kunnen melden dat de lobby onverminderd wordt gevoerd door de landelijke vertegenwoordigers van buurt en dorpshuizen, LSA Bewoners en de LVKK. Zij zetten in op een nieuwe steunronde in 2021 en zijn daarover met het ministerie van BZK in gesprek. Daarnaast is deze week bekend geworden dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar stelt richting gemeenten voor cultuur. Dit geld komt bovenop het bedrag dat begin 2021 al beschikbaar kwam voor lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen.

Culturele activiteiten
Accommodaties die onder de basisinfrastructuur Cultuur vallen komen in aanmerking voor deze extra gelden. Voor accommodaties met een theaterzaal en culturele activiteiten is het interessant om in contact te treden met de gemeenten en te vragen naar de voorwaarden om voor de Rijksgelden in aanmerking te komen. De mensen van het Atelier Maatschappelijk Vastgoed Overijssel zijn beschikbaar om te helpen bij het leggen van de juiste contacten met de Overijsselse gemeenten. Stuur hiervoor een mail naar hallo@ateliermaatschappelijkvastgoed.nl